ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA 
A DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Celomesačný denný pobyt 359,00 eur + 4,50 eur strava/ deň

Poldenný celomesačný pobyt
270 eur mesačne (4 hodiny denne s odchodom do 12,00) + strava 3,50 eurá/ deň


    
ŠKÔLKA PRE DETI OD 3 ROKOV

Celomesačný denný pobyt 339,00 eur + 4,50 eur strava/ deň

Poldenný celomesačný pobyt
250 eur mesačne (4 hodiny denne s odchodom do 12,00) + strava 3,50 eurá/ deňPravidelné denné  pobyty
 

menej ako 8 dní/mesiac      30 eur deň + strava 4,50 eur
9-12 dní/mesiac                   28,50 eur/deň +strava 4,50 eur
13-17 dní/ mesiac                25 eur/deň + strava 4,50 eurPrevádzka Happy kid  je pre Vás otvorená v pondelok – piatok od 7:00 hod. do 17:30
Individuálne formy dochádzky prosím konzultujte na kontaktných telefónnych číslach.