Cenník

JASLE HAPPY KID
ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA 
A DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Celomesačný denný pobyt 369,00 eur + 5,00 eur strava/ deň

Poldenný celomesačný pobyt
289 eur mesačne (denne s odchodom do 12,00) + strava 4,00 eurá/ deň


    

ŠKÔLKA HAPPY KID PRE DETI OD 3 ROKOV

Celomesačný denný pobyt 349,00 eur + 5,00 eur strava/ deň

Poldenný celomesačný pobyt
279 eur mesačne (denne s odchodom do 12,00) + strava 4,00 eurá/ deň


V cene školného je :

 • Edukácia pedagógmi vychádzajúca z konceptu úspešného projektu AMOSkids overeného 12rokmi intenzívnej predprimárneho a ranného vzdelávania detí od 0 do 6 rokov
 • Hrové činnosti, ktoré smerujú k intenzívnemu zdokonaľovaniu individuálnych schopností detí
 • Pomôcky v tematicky usporiadaných herniach- montessori materiál, telocvičňa, kreatívna miestnosť, hudobná a logopedická miestnosť
 • Aktivity na interaktívnej tabuli
 • Angličtina denne 
 • Program krúžkov:
  Tanečníci v akcii
  Divadelníček    
  Malý atlét
  Interaktívne na interaktívnej
  Hravá matematika
  Zdravé nôžky
 • Vychádzky do Vrakunského lesíka
 • Divadielka, keramikárka v škôlke
 • Intervencia špeciálneho pedagóga
 • A mnoho iného, radšej raz vidieť ako  stokrát čítať...


Pravidelné denné  pobyty
menej ako 8 dní/mesiac      35 eur deň + strava 5,00 eur
9-12 dní/mesiac                   32,50 eur/deň +strava 5,00 eur
13-17 dní/ mesiac                30 eur/deň + strava 5,00 eurPrevádzka Happy kid  je pre Vás otvorená v pondelok – piatok od 6:30 hod. do 17:00
Individuálne formy dochádzky prosím konzultujte na kontaktných telefónnych číslach.

Cenník platný od 01.07.2020