Mesačný pobyt celodenný

jasle  - deti od 1,5 r do 3 rokov
349,00 eur + 4 eurá strava/ deň
- v cene zahrnutá už komunikácia v angličtine, krúžok pečenia a varenia, detská joga, tvorivé dielne

škôlka deti od 3 rokov
333,00 eur + 4 eurá strava/ deň
- v cene zahrnutá už komunikácia v angličtine, krúžok pečenia a varenia, detská joga, tvorivé dielne
 

Pravidelné denné  pobyty

menej ako 8 dní/mesiac  30 eur deň + strava 4 eurá
9-12 dní/mesiac         28,50 eur/deň +strava 4 eurá
13-17 dní/ mesiac       25 eur/deň + strava 4 eurá
 

Poldenný celomesačný pobyt

250 eur mesačne (4 hodiny denne) + strava 3 eurá/ deň
 

Happy kid škôlka je pre Vás otvorená v pondelok – piatok od 7:00 hod. do 17:30
Individuálne formy dochádzky prosím konzultujte na kontaktných telefónnych číslach.