Kontakt Amoskids

Mgr.Svatava Štuhlová - 0911 786 165
kontakt@amoskids.sk

Prevádzka:
Ulica Padlých hrdinov 11, Bratislava

Prevádzkovateľ:
AMOSkids plus, s.r.o.     
Šusteková 31     
851 04 Bratislava

Fakturačné údaje:
IČO: 47816058     
DIČ: 2024108515

IBAN: SK91 0200 0000 0033 0216 4653

Dodávateľ nie je platiteľom DPH

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro,  Vožka č.: 99473/B