Popoludňajšie krúžky: kreslí mi to, varí mi to, tvorí mi to, cvičí  mi to, hrá mi to...

Spoplatnené: jazda na  poníkoch, tenis, plávanie, kurzy korčuľovania,
všeobecná pohybová príprava )
Fotodokumentácie práce detí a vytvorenie albumu  ( odovzdanie na konci školského roka)

KRÚŽKY

Copyright © 2015 amoskids.sk. Všetky práva vyhradené.

Tel.: 0911 78 61 65

E-mail: kontakt@amoskids.sk

web: amoskids.sk

HAPPY KID

JASLE

ŠKÔLKA

MONTESSORI