Od 2.1.2017 sa súčasťou našich aktivít stala aj úžasná škôlka Happy Kid.


Chcem  pokračovať v zabehnutom systéme škôlky a postupne prepojiť terajšie vzdelávanie, športové aktivity s prvkami montessori pedagogiky.


V lete prebehne inštalácia kamerového systému v škôlke HK súčasne
s malými estetickými úpravami.


Strava škôlky bude zdravá a rokmi overená detičkami v Amoskids.

NAŠA VÍZIA

Copyright © 2015 amoskids.sk. Všetky práva vyhradené.

Tel.: 0911 78 61 65

E-mail: kontakt@amoskids.sk

web: amoskids.sk

HAPPY KID

JASLE

ŠKÔLKA

MONTESSORI