Happy kid škôlka je miesto pre deti, kde je primárny šport vďaka skvelému a bohatému športovému vybaveniu,  doplnené  montessori materiálom, pre deti od 1,5 roka  do 6 rokov a podľa individuálnej potreby


• 30 minút hudobno-pohybovej prípravy každý deň
• práca s interaktívnou tabuľou
• Montessori didaktický materiál
• angličtina denne
• množstvo krúžkov pre deti: výtvarníček, malý vedec, malý kucharik a pekárik,

Spoplatnené : plávanie, tenis, gymnasticko- pohyb.príprava, korčuľovanie, lyžovanie, podľa záujmu rodičov

• oslavy narodenín a menín našich drobčekov
• návštevy divadielok, dentalalarm, environmentálna výchova s externou firmou, jazdenie na poníkoch
• tvorivé dielničky ku všetkým sviatkom a mnoho iného u nás
• bio zdravá strava
• vysokoškolsky vzdelaný pedagógovia z odborov:  predprimárna a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika, opatrovateľstvo a  Montessori vzdelaní pedagógovia
• komunikácia: angličtina, nemčina, slovenčina
• vzdelávanie  pre deti so špeciálno- pedagogickými potreba – downov syndróm, autizmus, ADHD a ADD, aspergerov syndrom, atď