Montessori škôlka so zameraním na šport


Montessori didaktický materiál

angličtina denne

online kamerový prístup pre rodičov do priestorov škôlky s bezpečnostným projektom    a schválený Úradom na ochranu os.údajov

množstvo krúžkov pre deti: plávanie, tenis, gymnasticko- pohyb.príprava, varenie, atď   podľa záujmu rodičov

Bio zdravá strava

vysokoškolsky vzdelaný pedagógovia z odborov:  predprimárna a elementárna    pedagogika, špeciálna pedagogika, opatrovateľstvo a  Montessori vzdelaní pedagogovia

komunikácia: angličtina, maďarčina, nemčina, slovenčina

vzdelávanie  pre deti so špeciálno pedagogickými potreba – downov syndróm, autizmus,    ADHD a ADD, aspergerov syndrom, atď


Teší ma Váš záujem o našu škôlku, jasle. Dovoľte, aby som sa Vám predstavila.

Volám sa Svatava Štuhlová (1974)  a narodila som sa v  Bratislave.

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu UK v Bratislave odbor špeciálna pedagogika- pedagogika mentálne postihnutých, ihneď po ukončení SZŠ odbor detská sestra.

Skoro 10 rokov som pracovala ako špeciálny pedagóg  v škole pre mentálne a viacnásobne postihnuté detičky.


Posledné roky sa ale venujem detičkám vo veku od 1 do 6 rokov. A momentálne aj nášmu synčekovi, ktorý sa narodil 20.8.2010 a úplne nám zmenil život a až teraz v plnej miere chápem mamičky okolo seba. Prvé dieťatko v 37.roku života  v kombinácii s mojim vzdelaním? Nič horšie asi. Ale zase vám viem povedať, čo presne chcem a želám si pre svojho syna. Len to úplne najobyčajnejšie. Zdravie, lebo to je to, čo naši drobci potrebujú. Lásku, lebo tú im vieme dať bez pretvárky a oni to cítia. A chcem svojmu synovi a detičkám okolo dať úsmev a radosť, ktoré nám oni vrátia v rozžiarených očkách s úsmevom na perách.


A to je dôvod prečo je AMOSkids.

Pretože chcem, aby naši drobci dostali „mamičkovský prístup“ s pohladením, lásku, pocit bezpečia a istoty v našich náručiach. A tiež chcem, aby si naši drobci budovali režim dňa s istou dávkou disciplíny, správne sebaobslužné návyky, základy slušného správania, zdravé sebavedomie a hlavne zdravé sociálne kontakty s rovesníkmi. A to všetko chcem v prepojení montessori pedagogiky  s klasickou pedagogikou, so zdravou výživou, zdravým a pozitívne stimulujúcim prostredím v spolupráci s rodinou. Vďaka nášmu synčekovi miera mojej empatie a „súcitu“ s mamičkami, ktoré musia ísť do práce od svojich detičiek, rastie úmerne s vekom nášho syna. Preto chcem ,aby detičky v našich jasličkách a aj škôlke boli šťastné, usmiate, aby vedeli, že aj keď im vybehne slzička, my im ju utrieme s láskou a v objatí im dokážeme po chvíľke smútku vyčariť úsmev  na tváričke. A samozrejme... sa chceme aj vyblázniť a vyjašiť. Ak niektorá z mamičiek nesúhlasí s mojimi názormi, tak potom verím, že nájde jasličky alebo škôlku, ktoré naplnia jej očakávania.

V prianí len krásnych okamihov s našimi najúžasnejšími zlatíčkami


Svatava

O NÁS

Copyright © 2015 amoskids.sk. Všetky práva vyhradené.

Tel.: 0911 78 61 65

E-mail: kontakt@amoskids.sk

web: amoskids.sk

HAPPY KID

JASLE

ŠKÔLKA

MONTESSORI