ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA 
A DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Celomesačný denný pobyt 379,00 eur + 4,50 eur strava/ deň
-  v cene zahrnutá už komunikácia v angličtine, krúžok pečenia a varenia, detská joga, tvorivé dielne, prístup k web kamerám s online prenosom z priestorov škôlky a atď.
-  platené krúžky s externým lektorom : plávanie, džudo, zumba pre deti, korčuľovanie

Poldenný celomesačný pobyt
270 eur mesačne (4 hodiny denne s odchodom do 12,00) + strava 3,50 eurá/ deň
    

ŠKÔLKA PRE DETI OD 3 ROKOV

Celomesačný denný pobyt 369,00 eur + 4,50 eur strava/ deň
-  v cene zahrnutá už komunikácia v angličtine, krúžok pečenia a varenia, detská joga, tvorivé dielne, prístup k web kamerám s online prenosom z priestorov škôlky a atď.
-  platené krúžky s externým lektorom : plávanie, džudo, zumba pre deti, korčuľovanie

Poldenný celomesačný pobyt
250 eur mesačne (4 hodiny denne s odchodom do 12,00) + strava 3,50 eurá/ deňPravidelné denné  pobyty

menej ako 8 dní/mesiac      30 eur deň + strava 4,50 eur
9-12 dní/mesiac                   28,50 eur/deň +strava 4,50 eur
13-17 dní/ mesiac                25 eur/deň + strava 4,50 eurMontessori škôlka je pre Vás otvorená v pondelok – piatok od 6:30 hod. do 18:00
Individuálne formy dochádzky prosím konzultujte na kontaktných telefónnych číslach.