ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA A DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Celomesačný denný pobyt 399,00 eur + 5,00 eur strava/ deň
-  v cene zahrnutá už komunikácia v angličtine, krúžok pečenia a varenia, detská joga, tvorivé dielne, Hrám divadlo, Ja a tanec
-  platené krúžky s externým lektorom : plávanie, džudo, zumba pre deti, korčuľovanie, gymnastika

Poldenný celomesačný pobyt
299 eur mesačne (4 hodiny denne s odchodom do 12,00) + strava 4,00 eurá/ deň

    

ŠKÔLKA PRE DETI OD 3 ROKOV

Celomesačný denný pobyt 379,00 eur + 5,00 eur strava/ deň
-  v cene zahrnutá už komunikácia v angličtine, krúžok pečenia a varenia, detská joga, tvorivé dielne, Hrám divadlo, Ja a tanec
-  platené krúžky s externým lektorom : plávanie, džudo, zumba pre deti, korčuľovanie, gymnastika

Poldenný celomesačný pobyt
279 eur mesačne (4 hodiny denne s odchodom do 12,00) + strava 4,00 eurá/ deň


Pravidelné denné  pobyty
menej ako 8 dní/mesiac      35 eur deň + strava 5,00 eur
9-12 dní/mesiac                   32,50 eur/deň +strava 5,00 eur
13-17 dní/ mesiac                30 eur/deň + strava 5,00 eur


Montessori škôlka je pre Vás otvorená v pondelok – piatok od 6:30 hod. do 18:00
Individuálne formy dochádzky prosím konzultujte na kontaktných telefónnych číslach.

Cenník platný od 01.07.2020