Mesačný pobyt celodenný

369,00 eur + 4 eurá strava/ deň
-  v cene zahrnutá už komunikácia v angličtine, krúžok pečenia a varenia, detská joga, tvorivé dielne, prístup k web kamerám s online prenosom z priestorov škôlky a atď.
-  Krúžky,  ktoré si rodičia doplácajú : plávanie, džudo, zumba pre deti, korčulovanie
 

Pravidelné denné  pobyty

menej ako 8 dní/mesiac  30 eur deň + strava 4 eurá
9-12 dní/mesiac         28,50 eur/deň +strava 4 eurá
13-17 dní/ mesiac       25 eur/deň + strava 4 eurá
 

Poldenný celomesačný pobyt

250 eur mesačne (4 hodiny denne) + strava 3 eurá/ deň
 

Montessori škôlka je pre Vás otvorená v pondelok – piatok od 6:30 hod. do 18:00
Individuálne formy dochádzky prosím konzultujte na kontaktných telefónnych číslach.