ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO 3 ROKOV VEKU DIEŤAŤA A DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Celomesačný denný pobyt 450,00 eur + 5,75 eur strava/ deň
-  v cene zahrnutý už krúžok v angličtine, krúžok pečenia a varenia, detská joga, tvorivé dielne, Hrám divadlo, Ja a tanec
-  platené krúžky s externým lektorom : plávanie, zumba pre deti, korčuľovanie, gymnastika

Poldenný celomesačný pobyt
345 eur mesačne (4 hodiny denne s odchodom do 12,00) + strava 5,00 eur/ deň

    

ZARIADENIE PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA AMOSKIDS
ŠKÔLKA PRE DETI OD 3 ROKOV

Celomesačný denný pobyt 425,00 eur + 5,75 eur strava/ deň
-  v cene zahrnutý už krúžok angličtiny, krúžok pečenia a varenia, detská joga, tvorivé dielne, Hrám divadlo, Ja a tanec
-  platené krúžky s externým lektorom : plávanie, zumba pre deti, korčuľovanie, gymnastika

Poldenný celomesačný pobyt
340 eur mesačne (4 hodiny denne s odchodom do 12,00) + strava 5,00 eur/ deň


Pravidelné denné  pobyty
menej ako 8 dní/mesiac      45 eur deň + strava 5,75 eur
9-12 dní/mesiac                   40 eur/deň + strava 5,75 eur
13-17 dní/ mesiac                37,50 eur/deň + strava 5,75 eur


Montessori škôlka je pre Vás otvorená v pondelok – piatok od 7:00 hod. do 17:30
Individuálne formy dochádzky prosím konzultujte na kontaktných telefónnych číslach.

Cenník platný od 11.07.2022